Diagnostic prenatal


Terapie fetală intrauterină

Unele afecțiuni fetale necesită tratamente intrauterine (izoimunizarea, afecțiuni pulmonare, renale, digestive, cardiace, complicații ale sarcinilor multiple, etc). Asigurăm transfuzii intrauterine, plasarea de șunturi (vezico-amniotic, pleuro-amniotic, etc), iar pentru manevrele fetoscopice care nu pot fi realizate în România avem colaborări cu centrele de referință din Europa în cadrul programului Eurofetus.